wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

Grubumuz, fotoğrafa gönül veren arkadaşlarımızın görüşmek, özlem gidermek ve fikirlerini paylaşmak amacıyla bir araya gelmesiyle 1995 yılında oluşmuştur. Ortak tutkuları fotoğraf olan Merih Akoğul, Ali Borovalı, ceyhun Cilasun, Nevzat Çakır, İsa Çelik, Gültekin Çizgen, İlyas Göçmen, Serhat Gökçaylar, Metiner Gören, Bülent Özgören, Nevzat Yıldıran, İbrahim Zaman Salı Fotoğraf Grubu'nun üyeleridir.

 Kar��l�kl� sevgi, sayg� ve ho�görüye dayal� yap�s�yla Sal� Foto�raf Grubu; sergi, gösteri ve bas�l� yay�n etkinlikleriyle foto�raf dünyas�ndaki varl���n� sürdürme arzusundad�r.


Kullan�c� Ad� : Parola :